Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Bouw Regelwerk Pannerden start 2013

07-06-2012

De bouw van het Regelwerk Pannerden start in 2013. Met de bouw van het regelwerk neemt de Zorgdijk de functie van zomerkade over. Op dit moment vervullen de huidige Pannerdensche overlaat en de Veerdam die functie. Omdat Rijkswaterstaat en het Waterschap Rijn & IJssel er zeker van willen zijn dat de Zorgdijk de nieuwe functie aankan, zijn extra onderzoeken nodig geweest. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er beperkte aanvullende maatregelen moeten worden getroffen bij de Zorgdijk.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Daarna start de voorbereiding van de productie van de betonnen staanders en planken. In het voorjaar start de daadwerkelijke prefab, zodat de aannemer volgend jaar juni meteen buiten aan de slag kan. Eind 2013 is het regelwerk klaar.

De huidige overlaat aan de rand van Pannerden is oud en versleten. Rijkswaterstaat gaat hem vervangen door een andersoortige overlaat. Een regelwerk waarmee de afvoerverdeling over de Waal en het Pannerdensch Kanaal beheerst kan worden bij hoogwater. De komende jaren worden er langs de rivieren diverse projecten uitgevoerd. Deze werkzaamheden zorgen voor mogelijke schommelingen in de afvoerverdeling. Met het regelwerk kan de bij wet vastgelegde afvoerverdeling worden gehandhaafd. Dit draagt bij aan het vergroten van de hoogwaterveiligheid in een groot deel van het rivierengebied.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018