Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Bomenkap Veerdam Pannerden

09-01-2012

Tussen 22 december en 30 december 2011 zijn op de Veerdam circa 40 populieren gekapt. De bomenkap vond plaats over een lengte van ongeveer 90 meter ter hoogte van de overlaat. Voor het kappen was in dit geval geen vergunning nodig.

De bomenkap houdt verband met de bouw van een regelwerk in 2012, waarvoor ook een deel van de zomerkade moet wijken. Het regelwerk vervangt de Pannerdense overlaat. Het regelwerk is nodig om de bij wet vastgelegde afvoerverdeling van het rivierwater over de Waal en het Pannerdensch Kanaal te kunnen handhaven. Zo blijft het bij hoogwater veilig in het rivierengebied.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018