Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Definitieve besluiten voor het project “Regelwerk Pannerden” cluster 1

30-05-2012

Het project “Regelwerk Pannerden” is een noodzakelijke maatregel om bij uitvoering van het PKB-programma de afvoerverdeling gelijk te houden. Ten behoeve van de realisatie van dit
werk is een aantal besluiten nodig.
Van donderdag 31 mei 2012 tot en met woensdag 11 juli 2012 liggen de volgende besluiten (cluster 1) ter inzage:
- het Projectplan op grond van de Waterwet;
- de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;
- het besluit op grond van de Flora- en faunawet.
Verderop in deze bekendmaking is vermeld hoe u beroep kunt instellen. < lees meer…

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018