Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Groene Rivier Pannerden: eerste schep grond uit de Pannerdensche Waard

12-05-2014

Jos Lamers, wethouder voor de gemeente Rijnwaarden, haalde woensdag 7 mei de eerste schep grond uit de Pannerdensche Uiterwaard. Onder toeziend oog van omwonenden en belangstellenden werd een start gemaakt met het graven van een strang.

De strang is de belangrijkste ingreep in het project Groene River Pannerden voor meer ruimte voor de rivier en voor natuur. De strang krijgt een lengte van ongeveer 1600 meter. Het breedste gedeelte van de strang is 65 meter. De diepte varieert van 2 tot 4 meter. Er komt geen open verbinding met het kanaal, maar bij lage rivierwaterstanden zullen delen van de strang  wel droogvallen. Bij hoge waterstanden  is ook het waterpeil in de strang hoger. Martens en van Oord heeft tot  oktober 2015 de tijd om het project uit te voeren. Opdrachtgever is Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken.

Lamers is erg content met de realisatie van dit project. De Groene Rivier geeft  een impuls aan de recreatieve ontwikkeling van de gemeente. Tot nu toe was het gebied in agrarisch gebruik en niet toegankelijk. Als de Groene Rivier klaar is kan er gestruind worden en is er meer te zien. Verschillende soorten vogels komen af op de slikkige oevers, de steile randen en de ruige oeverbegroeiing. Tezamen met de overige projecten in de Rijnwaardense uiterwaarden wordt er 11 cm waterstanddaling gerealiseerd en komt er circa 500 ha nieuwe natuur. Volgens Lamers  maakt dat de gemeente Rijnwaarden uniek en wordt het steeds aantrekkelijker voor recreanten.

Geen beschrijving

Zolang graafmachines en vrachtwagens het beeld bepalen is het gebied afgesloten. Martens en van Oord en  Dienst Landelijk Gebied organiseren daarom een aantal keren per jaar een excursie  om het werk van dichtbij te bekijken. Via de website van de Rijnwaardense Uiterwaarden kunt u zich opgeven.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018