Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

In Rijnwaardense Uiterwaarden werken overheden en bedrijfsleven actief samen

17-06-2010

In Rijnwaardense Uiterwaarden werken overheden en bedrijfsleven actief samen

PERSBERICHT

Arnhem, 2 juni 2010


De herinrichting van de Rijnwaardense Uiterwaarden (bij Lobith) is weer opgepakt. Aan de hand van nieuwe inzichten en nieuw beleid werken vijf verschillende uitvoerders van overheid en bedrijfsleven onderling samen aan de verdere uitwerking van het plan van Rijkswaterstaat uit 2001. Dienst Landelijk Gebied (DLG) coördineert de samenwerking. Voor bewoners en belanghebbenden worden informatiebijeenkomsten georganiseerd over de ontwikkelingen in de zes deelprojecten. Voor actuele informatie over het totale project is een website beschikbaar (www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl). Rijnwaardense Uiterwaarden


Inrichtingsplan

In 2001 is door Rijkswaterstaat Oost-Nederland een inrichtingsplan voor de Rijnwaardense Uiterwaarden (1000 hectare) gemaakt. Dit plan is gericht op het creëren van veiligheid bij hoog water en op de ontwikkeling van natuur. Met behoud van ruimte voor recreatie en voor bestaand gebruik zoals steenfabrieken.

De te realiseren hoofddoelen zijn: vóór eind 2015 een waterstandsdaling van 11 centimeter ten bate van de veiligheid bij hoog water en voor eind 2018 realiseren van 500 hectare nieuwe riviergebonden natuur. 


Uitvoering in deelprojecten

De herinrichting van de Rijnwaardense Uiterwaarden wordt in zes deelprojecten zelfstandig uitgevoerd door vijf uitvoerders: Groene Rivier Pannerden en de Geitenwaard door DLG, Oevergeul Boven-Rijn langs het Bijlandsch Kanaal door Rijkswaterstaat Oost-Nederland,  Lobberdense Waard door de Samenwerking Lobberdense Waard, Bijlandse Waard door de Kleiwarenfabriek de Bylandt B.V. en recreatieplas De Bijland door Recreatieschap Achterhoek-Liemers. Elke uitvoerder is verantwoordelijk voor zijn eigen deelproject. Gezamenlijk moeten zji de doelstellingen voor de Rijnwaardense Uiterwaarden realiseren. DLG coördineert hierbij de samenwerking.

Optimalisering van het plan

Op basis van nieuwe inzichten en nieuw beleid werken de vijf uitvoerders momenteel aan het optimaliseren van de doelstellingen uit het oorspronkelijke inrichtingsplan. DLG laat de totale waterstandsdaling in de zes deelprojecten berekenen. In nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat Oost-Nederland wordt berekend of hiermee de vereiste waterstandsdaling in 2015 wordt gehaald en of aanpassing van de huidige plannen nodig is.

Informatie bewoners en belanghebbenden

Projectleider van DLG, Retze Talsma: ‘De deelprojecten zitten ieder in een andere fase en gaan niet tegelijkertijd in uitvoering. Zo wordt voor de Lobberdense Waard een milieu effect rapport (MER) opgesteld, worden voor de Oevergeul Boven-Rijn belangrijke inrichtingskeuzes gemaakt en wordt voor de Groene Rivier Pannerden de uitvoering voorbereid. De verschillende uitvoerders zijn zelf verantwoordelijk voor het op het juiste moment op de hoogte houden van de bewoners en belanghebbenden in hun deelproject’.

Voor actuele informatie over het totale project is er een website: www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl. 

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018