Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Informatieavond 7 juni ontwerp strang Groene Rivier Pannerden

11-06-2012

 In de Pannerdensche Uiterwaard is een inrichtingsplan gemaakt om bij te dragen aan de waterveiligheid in ons land en om meer ruimte voor riviernatuur te maken. Op donderdag 7 juni is er een informatieavond in café zalencentrum de Dijk in Pannerden. In het oorspronkelijke plan uit 2001 was sprake van een meestromende nevengeul. Dit plan is aangepast. Nu komt er een geïsoleerde strang zonder directe  verbinding met het Pannerdensch Kanaal.

De planvoorbereiding voor het project Groene Rivier Pannerden startte begin 2000, als onderdeel van het omvangrijke programma voor de Rijnwaardense Uiterwaarden. In de Pannerdensche Uiterwaard zou een meestromende nevengeul komen met veel robuuste riviernatuur en voldoende waterstandverlaging bij hoogwater. Hiervoor werd ook het bestemmingplan aangepast. Uit nieuwe berekeningen en detailuitwerkingen bleek dat voor een meestromende nevengeul op bepaalde onderdelen te dure technische oplossingen noodzakelijk waren. Het beschikbare budget en de tijd bleken niet langer toereikend.

Geïsoleerde strang

Dient Landelijk Gebied (DLG) heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Rijnwaarden, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en direct betrokken bewoners gezocht naar een alternatief om de doelen te halen, namelijk 112 hectare nieuwe natuur en voldoende waterstanddaling.
Het aangepaste ontwerp bestaat uit een geïsoleerde strang, zonder directe opening naar het Pannerdensch Kanaal. De strang krijgt een lengte van 1600 meter. De breedte wordt circa 65 meter en is diep genoeg om zomer en winter water te bevatten. Met deze aanpassing voldoet het plan aan de gestelde doelen en blijft de mogelijkheid open om in de toekomst alsnog een meestromende geul te realiseren.

Overige maatregelen

Daarnaast komt er nabij de dijk ter hoogte van de Kandiakade een hoogwatervluchtplaats. De hogere delen van de Kandiakade worden verlaagd tot het huidige overstromingshoogte (13m +NAP). Er komen een aantal recreatieve voorzieningen, zoals struinroutes, een parkeerplaats, bankjes en een informatiebord. Het agrarisch gebruik zal verdwijnen en plaatsmaken voor natuurlijk grasland. Staatsbosbeheer zet runderen en paarden in  voor een afwisselende vegetatie van kort afgegraasd gras, langer gras en enkele ruigteplekken.

Planning

In  december 2012 verwacht DLG de meeste vergunningen binnen te krijgen. De uitvoering start naar verwachting eind 2013 of begin 2014. 31 december 2015 moet de uiterwaard opnieuw ingericht zijn.

Informatieavond

Op donderdag 7 juni is er voor belangstellenden een informatieavond over het aangepaste ontwerp en de maatregelen voor de Groene Rivier Pannerden. U kunt dan de ontwerpkaarten bekijken en vragen stellen. De zaal is open vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur. Om 20.00 uur wordt een presentatie gegeven. Voor informatie kunt u contact opnemen met Rene Quinten; 06 52401337, R.J.A.C.Quinten@dlg.nl

Locatie: 

Cafe zalencentrum de Dijk
Kerkstraat 6
6911AG Pannerden

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018