Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Inloopavond Groene Rivier en Regelwerk Pannerden op donderdag 25 augustus 2011

31-05-2012

In de uiterwaard bij Pannerden worden de komende tijd twee projecten gerealiseerd: de Groene Rivier en het Regelwerk Pannerden. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de inloopavond.

Datum: donderdag 25 augustus
Tijd: 18.00 – 21.00 uur
Locatie: café-zaal de Dijk, Kerkstraat 6, Pannerden

Medewerkers van Dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat zijn aanwezig om de projecten toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.


Groene Rivier

Het project Groene Rivier richt zich op de aanleg van een meestromende nevengeul in de uiterwaard aan de oostzijde van het Pannerdensch Kanaal. Dit om daar nieuwe dynamische riviernatuur en rivierverruiming te realiseren. 

Tijdens de informatieavond van maandag 11 juli jl. zijn het Voorkeursalternatief en het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) voor het projectgebied uitvoerig besproken. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan is dit uw kans om nog tijdens de inspraakperiode een toelichting te krijgen op het Ontwerp Bestemmingsplan.

Voor meer informatie over het project Groene Rivier Pannerden kijk op www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl; voor meer informatie over het Ontwerp Bestemmingsplan kijk op de website van de gemeente Rijnwaarden: www.rijnwaarden.nl.


Regelwerk Pannerden

De Pannerdense overlaat wordt volgend jaar vervangen door een regelwerk dat instelbaar is. Er zijn namelijk diverse projecten langs de rivieren die de bij wet vastgelegde afvoerverdeling tussen de Waal en het Pannerdensch Kanaal beïnvloeden. Om deze afvoerverdeling toch te kunnen handhaven, is een regelwerk nodig.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018