Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Ontwerpbesluiten voor het project “Regelwerk Pannerden” cluster 2

11-06-2012

Ten behoeve van de realisatie van het Regelwerk Pannerden is een aantal besluiten nodig. Van donderdag 7 juni 2012 tot en met woensdag 18 juli 2012 liggen de volgende

uitvoeringsbesluiten (cluster 2) ter inzage:

- de ontwerp omgevingsvergunning op grond van de Wabo;

- de ontwerp watervergunning op grond van de Waterwet.

Tijdens de inzage periode kunt u uw zienswijze op deze ontwerpbesluiten indienen.

< lees verder ...

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018