Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Regelwerk Pannerden: archeologisch onderzoek

05-03-2012

Op 7 maart 2012 vindt er archeologisch veldonderzoek plaats bij de Pannerdensche Overlaat. Uit bureauonderzoek is namelijk gebleken dat er vondsten van waarde in de grond kunnen zitten. Veldonderzoek moet nu aantonen of dit ook daadwerkelijk het geval is. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de bouw van een regelwerk later dit jaar. Een dergelijk onderzoek is gebruikelijk bij grote infrastructurele projecten waarbij het gebied op de schop gaat.

De huidige overlaat aan de rand van Pannerden is oud en versleten. Rijkswaterstaat gaat die vervangen door een andersoortige overlaat; een regelwerk waarmee de waterstand goed regelbaar is in geval van hoogwater. De komende jaren worden er langs de rivieren diverse projecten uitgevoerd. Deze werkzaamheden zorgen voor schommelingen in de afvoerverdeling. Met het regelwerk kan de bij wet vastgelegde afvoerverdeling worden gehandhaafd. Dit draagt bij aan het vergroten van de hoogwaterveiligheid in een groot deel van het rivierengebied.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018