Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Regelwerk Pannerden: grondboringen in de Zorgdijk

12-03-2012

 In de week van 12 tot en met 16 maart 2012 vindt er bodemonderzoek plaats in de Zorgdijk in Pannerden. Het bodemonderzoek houdt verband met de bouw van een regelwerk.

Op dit moment vervullen de huidige overlaat en de Veerdam de functie van zomerkade. Met het verwijderen van de overlaat en een stuk van de Veerdam verandert dit en neemt de Zorgdijk deze functie over. Hiervoor moet wel eerst een verlaging in de Zorgdijk over een lengte van ongeveer 90 meter worden opgehoogd. De grondboringen moeten uitwijzen of er nog meer aanpassingen aan de Zorgdijk nodig zijn om de functie van zomerkade te kunnen vervullen.  

De huidige overlaat aan de rand van Pannerden is oud en versleten. Rijkswaterstaat gaat die vervangen door een andersoortige overlaat. Een regelwerk waarmee de afvoerverdeling over de Waal en het Pannerdens kanaal beheerst kan worden in geval van hoogwater. De komende jaren worden er langs de grote rivieren in Nederland diverse projecten uitgevoerd. Deze werkzaamheden zorgen voor mogelijke schommelingen in de afvoerverdeling. Met het regelwerk kan de bij wet vastgelegde afvoerverdeling worden gehandhaafd. Dit draagt bij aan het vergroten van de hoogwaterveiligheid in een groot deel van het rivierengebied.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018