Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Regelwerk Pannerden: omgevingsvergunning en watervergunning ter inzage

22-08-2012

Besluiten voor de bouw van een regelwerk in Pannerden liggen ter inzage. Belanghebbenden kunnen hierop reageren van 24 augustus tot en met 4 oktober 2012. De bouw van het regelwerk is nodig om de bij wet afgesproken afvoerverdeling over de Waal en het Pannerdensch Kanaal vast te houden. Het regelwerk draagt bij aan het vergroten van de hoogwaterveiligheid in een groot deel van het rivierengebied.

De huidige overlaat is oud en versleten. Rijkswaterstaat gaat hem vervangen door een andersoortige overlaat. Een regelwerk waarmee de vaste afvoerverdeling over de Waal en het Pannerdensch Kanaal intact blijft in geval van hoogwater. Dit is nodig omdat er de komende jaren diverse projecten langs de rivieren worden uitgevoerd die mogelijk schommelingen in de afvoerverdeling veroorzaken.

Ter inzage

Van 23 augustus tot en met 3 oktober 2012 liggen de volgende besluiten ter inzage:

-          de omgevingsvergunning op grond van de Wabo;

-          de watervergunning op grond van de Waterwet.

Inzien van de besluiten

De besluiten kunnen op werkdagen worden ingezien op de volgende locaties:

-          het gemeentehuis van de gemeente Rijnwaarden, Markt 5 in Lobith;

-          het kantoor van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66 in Arnhem;

-          het provinciehuis van de provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem;

-          het kantoor van de directie RRE vestiging Oost, Verzetslaan 30 in Deventer.

De besluiten staan ook op internet: www.coordinatiegelderland.nl , klik ‘Kantoor Pannerden’ > klik ‘Ter inzage Vergunningen en Ontheffingen’ > klik ‘’Vergunningen en Ontheffingen 2e cluster’.

Uw reactie

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Vermeld in uw beroepschrift op welk besluit uw reactie betrekking heeft en waarom u het niet eens bent met het besluit. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Wat is een regelwerk en hoe werkt het

Het regelwerk is een betonnen constructie met een lengte van 175 meter en bestaand uit staanders van ongeveer 6 meter hoog waartussen betonnen planken kunnen worden geplaatst. Door het verwijderen of plaatsen van betonnen planken laat het regelwerk minder of meer water toe in de nevengeul die langs het Pannerdensch Kanaal loopt.

Inlichtingen

Kijk voor meer informatie over het Regelwerk Pannerden op www.rws.nl/regelwerkpannerden of neem contact op met dhr. R.B.A. Blankvoort, M: 06 53 67 76 41, E: rutger.blankvoort@rws.nl

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018