Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Regelwerk Pannerden opgeleverd

30-09-2014

Maandag 29 september hebben Joke Cuperus, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, en wethouder Jos Lamers van de gemeente Rijnwaarden het nieuwe regelwerk in Pannerden opgeleverd. Met dit regelwerk kan Rijkswaterstaat de bij wet geregelde verdeling van het water over Waal en Pannerdensch Kanaal in stand houden. Het Regelwerk ligt bij het Gelderse Pannerden, dicht bij het punt waar de Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Het regelwerk is belangrijk voor de waterveiligheid van twee tot vier miljoen inwoners van het rivierengebied.Geen beschrijving

Het is belangrijk dat het rivierwater bij hoogwater in een vaste verhouding over Waal (2/3 deel) en Pannerdensch Kanaal (1/3 deel) gaat. Hierop zijn onze dijken berekend. De afvoerverdeling van het water verandert echter, door de uitvoering van rivierprojecten zoals Ruimte voor de Rivier en begroeiing langs oevers. Het Regelwerk corrigeert dit en zorgt ervoor dat de vaste verhouding over Waal en Pannerdensch Kanaal intact blijft. Deze video laat zien hoe dit werkt.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018