Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Regelwerk Pannerden: toestemming voor bouw stap dichterbij

17-10-2012

Er zit schot in het verkrijgen van toestemming voor de bouw van het regelwerk in Pannerden. De definitieve besluiten voor de Omgevingsvergunning en de watervergunning zijn afgelopen week onherroepelijk geworden. De besluiten hebben zes weken ter inzage gelegen zonder dat er beroep is aangetekend.

Eerder dit jaar zijn de besluiten voor het projectplan op grond van de Waterwet, de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet en de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet al onherroepelijk geworden. Om het regelwerk daadwerkelijk te kunnen bouwen zijn nu alleen nog vergunningen nodig om de Zorgdijk aan te pakken.

Aanpakken van de Zorgdijk

De Zorgdijk gaat in de toekomst namelijk de functie van zomerkade vervullen. Op dit moment vervullen de huidige overlaat en de Veerdam die functie nog. Maar die laatste twee worden volgend jaar verwijderd om plaats te maken voor het regelwerk. De zomerkade zorgt voor veiligheid en droge voeten in de Lobberdensche Waard en moet voorafgaand aan het nieuwe hoogwaterseizoen geheel intact zijn. In zijn huidige staat kan de Zorgdijk de taak van zomerkade niet aan. Daarvoor zal hij eerst moeten worden verhoogd en verstevigd. Zodra de vergunningen hiervoor rond zijn, zijn er geen beletsels meer voor de bouw van het regelwerk en de werkzaamheden aan de Zorgdijk. En kan de schop de grond in. Naar verwachting medio 2013.


Regelwerk vervangt Pannerdensche overlaat

De Pannerdensche overlaat vervangen we door een regelwerk dat instelbaar is. Dat is nodig omdat diverse projecten langs de rivieren de bij wet vastgestelde afvoerverdeling beïnvloeden. Ongeveer 2/3 van het rivierwater moet naar de Waal, 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal.

Het regelwerk is een betonnen constructie. Door het verwijderen of plaatsen van betonnen planken laat het regelwerk minder of meer water toe in de nevengeul die langs het Pannerdensch Kanaal loopt.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018