Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Regelwerk Pannerden: toestemming voor bouw stap dichterbij

08-08-2012

Er zit schot in het verkrijgen van toestemming voor de bouw van een regelwerk in Pannerden. De definitieve besluiten voor het projectplan op grond van de Waterwet, de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet en de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet zijn vorige week alle drie onherroepelijk geworden. De besluiten hebben zes weken ter inzage gelegen zonder dat er beroep is aangetekend.

Rest nog het verkrijgen van onherroepelijke besluiten voor de omgevingsvergunning op de grond van de Wabo en de watervergunning op grond van de Waterwet. Zodra dit rond is, zijn er geen beletsels meer voor de bouw van het regelwerk. Dan kan de schop medio 2013 de grond in. Verwachting is dat deze definitieve besluiten in augustus 2012 ter inzage gaan.


Regelwerk vervangt Pannerdensche overlaat

De Pannerdensche overlaat vervangen we door een regelwerk dat instelbaar is. De is nodig omdat diverse projecten langs de rivieren de bij wet vastgestelde afvoerverdeling beïnvloeden. Ongeveer 2/3 van het rivierwater moet naar de Waal, 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal. Het regelwerk is een betonnen constructie. Door het verwijderen of plaatsen van betonnen planken laat het regelwerk minder of meer water toe in de nevengeul die langs het Pannerdensch Kanaal loopt.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018