Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Regelwerk Pannerden: vanaf 20 september transport van de wanden

19-09-2013

Vrijdag 20 september worden de eerste drie wanden voor het regelwerk aangevoerd. De resterende 30 stuks arriveren in de loop van september. Omdat de wanden maar liefst 5 bij 5 meter groot zijn en 27 ton per stuk wegen, worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. De vrachtauto’s die de wanden vervoeren rijden met aangepaste snelheid en onder begeleiding van verkeersregelaars. Aansluitend aan de levering van de wanden vindt de aanvoer van de betonnen planken plaats, in totaal 160 stuks. Het laatste transport is op maandag 7 oktober.

Werkzaamheden aan de Zorgdijk

De duiker tussen de Zorgdijkplas en de Lobberdensche Waard gaat weg. Op die plek wordt over een traject van 90 meter de Zorgdijk verstevigd en opgehoogd. Ook wordt op een aantal plaatsen de berm van de Zorgdijk versterkt. Nieuw element in het gebied is een duiker die de Zorgdijkplas rechtstreeks verbindt met het Pannerdensch Kanaal. De duiker zorgt ervoor dat het gebied rondom de Zorgdijkplas leeg loopt als het hoogwater is geweest op de rivier. De werkzaamheden vinden plaats op 18, 19 en 20 september.

Regelwerk om water over de rivieren te sturen

Met het regelwerk kan Rijkswaterstaat bij hoogwater het water in de juiste hoeveelheden verdelen over de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Dat is belangrijk voor de droge voeten van twee tot vier miljoen mensen.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018