Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Uitvoeringsverklaring zorgt voor goede afstemming tussen de partners in de Rijnwaardense Uiterwaarden

11-12-2013

De uitvoeringsverklaring voor de Rijnwaardense Uiterwaarden is ondertekend. Dit is feestelijk gevierd op 6 december in een besloten bijeenkomst met de publieke en private partners. Zij waren te gast bij een van de partners in de steenfabriek de Bijland.

Eind augustus 2013 werd de laatste handtekening onder de uitvoeringsverklaring voor de Rijnwaardense Uiterwaarden gezet. Met het ondertekenen van de uitvoeringsverklaring onderstrepen de partners Samenwerking Lobberdense waard en Bijlandse waard, Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied, hun bereidheid om met elkaar af te stemmen en gezamenlijk de doelen voor de Rijnwaardense Uiterwaarden te realiseren. Op 6 december is de uitvoeringsovereenkomst aan de betrokken partijen overhandigd en bevestigd. Mevr. Josan Meijers  (Gedeputeerde provincie Gelderland), Mevr. Joke Cuperus (H.I.D. Rijkswaterstaat), Dhr. Jeroen Gosse (ministerie van Economische Zaken) en Dhr. Jos Lamers  (Wethouder van de gemeente Rijnwaarden) waren aanwezig en  ondersteunen ten volle het project. Onder leiding van Willy Tiggeloven, projectmanager  Dienst Landelijk Gebied, werd gesproken over het belang van de samenwerking tussen publieke en private partijen. De realisatie van ruim 500 hectare natuur en een waterstanddaling van 11 cm bij hoogwater lukt alleen als publieke en private partijen oog hebben voor elkaars doelen. De Bestuurders nodigden de initiatiefnemers uit om hen in te schakelen als dat nodig is. Door de onderlinge korte lijnen zijn zij in staat om bij te dragen aan het oplossen van vastgelopen zaken.


Rijnwaarden

Het NURG project Rijnwaarden realiseert voor 2016 meerdere doelen middels een gebiedsproces. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is opdrachtgever voor dit project aan DLG. DLG coördineert de realisatie van het project. De komende twee jaren zal EZ circa € 5 miljoen in het gebied investeren. De doelstellingen worden mede mogelijk gemaakt door de winning van delfstoffen (zand, grind en klei) door de private initiatiefnemers.


Resultaten Uitvoeringsverklaring

Met het ondertekenen van de uitvoeringsverklaring geven de partijen aan zich in te zullen spannen om: Uiterlijk 15 december 2013 de definitieve concept inrichtingsplannen 2013 inclusief de rivierkundige beoordeling van Rijkswaterstaat en een indicatieve planning klaar te hebben. Voor 1 januari 2014 de hoofdvergunningen* en bestemmingsplan procedure in te dienen bij het bevoegd gezag; uiterlijk 1 juli 2014 een planning gereed te hebben met betrekking tot de uitvoering (en eventuele fasering) van de maatregelen.  

* Hoofdvergunningen zijn: 1. Ontgrondingsvergunning; 2 Waterwet; 3. Vergunningen/ontheffingen bij het Waterschap; 4. Natuurbeschermingswetvergunning, 5. Flora-en-faunawet  6. Omgevingsvergunning. 

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018