Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Vergunningen aangevraagd voor Groene Rivier Pannerden

19-03-2013

Dienst Landelijk Gebied heeft verscheidene vergunningen aangevraagd voor het Project Groene Rivier Pannerden. Deze liggen vanaf deze week ter inzage.

 In juli 2012 werd het definitieve ontwerp gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Het ontwerp is inmiddels verder in detail uitgewerkt en de vergunningaanvragen zijn ingediend.

 Vergunningen

Om het werk te mogen uitvoeren zijn drie belangrijke vergunningen ingediend: 

- Ontwerpbesluit vergunning op grond van de Waterwet. Het bevoegd gezag hiervoor is Rijkswaterstaat te Arnhem. De waterwet regelt de mogelijke invloed die de maatregelen op de rivier en andere oppervlaktewater zouden kunnen hebben.

- Ontwerpbesluit vergunning op grond van de Ontgrondingenwet. Het bevoegd gezag is de provincie Gelderland. De aanvraag wordt gedaan voor de graafwerkzaamheden. Een kennisgeving van deze aanvraag is te vinden op http://bekendmakingen.gelderland.nl/.

- Besluit ontheffing op grond van de Flora- en faunawet. Het bevoegd gezag is het ministerie van Economische Zaken. De ontheffing wordt gevraagd voor de in het gebied aangetroffen rugstreeppad. U kunt dit besluit inzien op http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/overzicht-besluiten-flora-en-faunawet.

 De vergunningen voor de Waterwet en de Ontgrondingenwet liggen vanaf 20 en 21 maart ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Rijnwaarden. De ontheffing voor de flora- en faunawet is alleen digitaal in te zien.

 Aanbesteding

Binnenkort start ook de aanbestedingsprocedure. De verwachting is dat in de zomer bekend zal zijn welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Daaropvolgend organiseert DLG samen met de aannemer  een informatieavond over aanpak en planning van het werk. De aannemer heeft tot eind 2015 de tijd om het project te realiseren.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018