Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Voorkeursalternatief voor oevergeul Rijnwaarden

26-05-2011

Persbericht Rijkswaterstaat, 18 mei 2011

Voorkeursalternatief voor oevergeul Rijnwaarden

Rijkswaterstaat heeft een voorkeursalternatief bepaald voor de geplande oevergeul in de Boven-Rijn in de gemeente Rijnwaarden. Dit voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van een nevengeul en het vervangen van vijf kribben door een achthonderd meter lange langsdam aan de rechteroever van de Rijn bij de Kijfwaard (gemeente Rijnwaarden). Met deze keuze is een belangrijke stap gezet in het project, dat als doel heeft om de veiligheid bij hoogwater te vergroten en de ecologie in het water van de Rijn te versterken.


Voor- en nadelen

Het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat drie alternatieve inrichtingen voor het project Oevergeul Boven-Rijn onderzocht en uitgewerkt. Alle drie de bestudeerde alternatieven hebben hun voor- en nadelen. Het alternatief dat bestond uit de aanleg van een nevengeul en kribverlaging viel af, omdat het ongewenste effecten heeft op de vaargeul in de rivier. Een alternatief dat bestond uit de aanleg van een lange langsdam in combinatie met het verlagen van de achterliggende uiterwaard viel ook af. Dit alternatief voldeed aan de doelstellingen, maar is financieel niet haalbaar. Het nu voorliggende voorkeursalternatief voldoet aan de doelstellingen van het projecten en heeft geen onoverkomelijke ongewenste effecten. Het voorkeursalternatief bestaat uit twee delen. Er komt een oevergeul van steenfabriek CRH De Bylandt tot de uitstroomopening van de Oude Waal. Tussen de oevergeul en de Rijn ligt dan een langgerekt eiland. De langsdam komt te liggen van de uitstroomopening van de Oude Waal tot de kop van het Pannerdensch Kanaal.

Uitwerking voorkeursalternatief

Rijkswaterstaat gaat het komende jaar het voorkeursalternatief verder uitwerken. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de hoogte van het eiland dat gaat ontstaan tussen de nevengeul en de Rijn, de vormgeving van de langsdammen en de aanmeerplaats van het fiets-voetveer. Zodra dit duidelijk is, start Rijkswaterstaat met het opstellen van de vergunningaanvragen en het bestemmingsplan. Volgens planning komen deze in 2012 ter visie en kunnen belanghebbenden hun zienswijzen geven. Rijkswaterstaat gaat in de nadere uitwerking belanghebbenden betrekken. Nog voor de zomervakantie organiseert Rijkswaterstaat een openbare voorlichtingsavond, waarbij belangstellenden in gesprek kunnen met specialisten. Datum, tijd en locatie worden later bekend gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.rws.nl/oevergeulbovenrijn.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018