tekengrootte: -+

Geschiedenis

Rijnwaardense Uiterwaarden

De planvorming voor de Rijnwaardense Uiterwaarden loopt inmiddels een aantal jaren. In de tweede helft van de jaren negentig is het proces gestart. In de tussentijd is er veel gebeurd. Hier een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:

 • Maart 1995: Ontwikkelingsplan Gelderse Poort.
 • Medio 1996: Start-up Project Rijnwaardense Uiterwaarden.
 • Februari 1999: Presentatie Schetsontwerp inclusief beheersvisie.
 • Juni 2001: Presentatie Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden.
 • December 2002: Raamplan Gelderse Poort Oost.
 • Medio 2006: Benoeming als Autonome Ontwikkeling in het kader van de Planologische Kernbeslissing (PKB).
 • Medio 2007: Initiatiefnemers starten planstudie op.
 • 2008: oprichting WaalWeelde uit een initiatief tot  samenwerking tussen belangenorganisaties, bedrijven, beambten en bestuurders met de provincie Gelderland als regisseur.  Het doel van deze samenwerking is om de vele opgaven en belangen langs de Waal met elkaar te verknopen.

 • 2012; Ondertekening intentieovereenkomst tussen de initiatiefnemers om de verschillende projecten in de Rijnwaardense Uiterwaarden onderling af te stemmen.

 • 2012: Aanpassing uitvoeringsplankaart op basis van de uitgewerkte ontwerpen door de initiatiefnemers

 • 2013: Uitvoeringsverklaring Rijwaardense Uiterwaarden opgesteld tussen initiatiefnemers 
 • Oktober 2015: concept Samengestelde kaart Landschappelijke inrichting en recreatie 
 • April 2016: Actualisatie van de Uitvoeringsverklaring Rijnwaardense Uiterwaarden
 • Juli 2016: Actualisatie Samengestelde kaart Landschappelijke inrichting en recreatie