tekengrootte: -+

Karakter van het plangebied

Rijnwaardense Uiterwaarden

De Rijnwaardense Uiterwaarden vormen een groot gebied dat zich uitspreidt langs circa tien kilometer oever, en is enkele honderden meters tot twee kilometer breed. Het wordt gekenmerkt door een diversiteit aan gebieden. Natuur, landbouw, recreatie, wonen en werken gaan hier samen. Het karakter van de verschillende projecten wordt voornamelijk bepaald door de mate waarin deze functies aanwezig zijn. Dit zorgt voor een gevarieerde en afwisselende uitstraling. De Rijnwaardense Uiterwaarden bestaat uit 590 hectare land en 425 hectare water.


Gevarieerd gebiedDe Bijland steigers van de camping

Het gebied rondom de voormalige zandwinningplas de Bijland wordt gekenmerkt door intensieve recreatie met een camping, jachthaven en vele fiets- en wandelpaden. Van hieruit vaart een fiets- en voetveer naar Millingen aan de Rijn. Tussen de dijk en de plas ligt een gebied dat intensief agrarisch beheerd wordt.

In het centrale deel van de Rijnwaardense Uiterwaarden, ter hoogte van de Pannerdensche Kop, staan steenfabrieken die een duidelijke relatie vormen met de omgeving. De natuur heeft hier de afgelopen jaren vrij baan gehad, met als resultaat bijzondere waardevolle natuur. De overige gronden in deze omgeving worden agrarisch beheerd.

In het deel van het plangebied langs het Pannerdensch Kanaal is een aantal woningen gevestigd. Van hieruit vaart een veerpont voor gemotoriseerd verkeer van Pannerden naar Doornenburg. De weilanden worden op basis van agrarisch natuurbeheer onderhouden.

Voor een gedetailleerde beschrijving per project verwijzen wij u naar de webpagina van de verschillende projecten.