tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Projectcoordinatie

Rijnwaardense Uiterwaarden

Het inrichtingsplan wordt uitgevoerd in zeven projecten, met elk een eigen initiatiefnemer. De dagelijkse coördinatie voor de uitvoering van het inrichtingsplan is in handen van Staatsbosbeheer. Gezamenlijk wordt met partners aan de uitvoering gewerkt, waarbij de natuur- en waterveiligheidsdoelstellingen worden gerealiseerd.


Opdrachtgevers

De formele opdrachtgevers voor de Rijnwaardense Uiterwaarden zijn het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Zij zijn verantwoordelijk voor het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) en daarmee gezamenlijk verantwoordelijk voor de natuur- en veiligheidsdoelstelling.

Rijnwaarden dijk