tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Vergunningverleners

Projectcoördinatie Rijnwaardense Uiterwaarden

Vergunningverlenende organisaties en toekomstige beheerders denken mee bij de het realiseren van de projecten. Zij geven adviezen en stellen randvoorwaarden. Het betreft onder meer de volgende organisaties:

  • Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland (DON) is beheerder van waterwegen en vergunningverlener bij ingrepen in het winterbed van de rivier; 
  • Waterschap Rijn en IJssel is beheerder van het dijklichaam en het binnendijkse watersysteem; 
  • Gemeente Zevenaar is bevoegd gezag inzake de ruimtelijke ordening en stelt het bestemmingsplan vast; 
  • Provincie Gelderland is bevoegd gezag en verleent vergunningen inzake ontgrondingen en is uitvoerende partij van de beheerplannen Rijntakken Natura 2000.

Plas van Weezendonk met steenfabriek op achtergrond