tekengrootte: -+

Contact


Beheer Groene Rivier District-Zuid van Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Retze Talsma
Retze.Talsma@rws.nl
T:  06-52401647

Groene Rivier Pannerden

Project


Karakteristieken

Groene Rivier Pannerden ligt aan de rechteroever van het Pannerdensch Kanaal. Het gebied wordt begrensd door het kanaal, de winterdijk, de Pannerdense Overlaat en het Gemaal Kandia.

In het gebied liggen van west naar oost een oeverzone met enkele kribvakken, een leikade (is deels de oude dijk) en een groot stuk grasland met een tweetal poelen (deels restant oude kanaalloop) en twee bosjes. Plangebied Groene Rivier Pannerden  (klik om te vergroten)

Het hele gebied exclusief de leikade wordt in de huidige omstandigheden bij hoogwater watervoerend. 

De Groene Rivier is de oude loop van het Pannerdensch Kanaal, dat in 1960 iets naar het westen is verlegd. De diepe uiterwaard compenseert sindsdien de Rijnstrangen die tot die tijd via de Spijkse Overlaat bij extreem hoogwater meestroomden.

De Groene Rivier is nu een belangrijke schakel in de waterverdeling over de Rijntakken. De Pannerdense Overlaat, die de zuidelijke grens van het deelgebied markeert, is een belangrijke 'regelknop', die de waterafvoer richting Neder-Rijn en IJssel remt. Vanaf 15 m + NAP bij Lobith stroomt het water vanuit de Lobberdense Waard over de Pannerdense Overlaat en stroomt het door de Groene Rivier mee. Het open cultuurgrasland heeft een lage ecologische waarde.

Landschappelijk gezien is het gebied waardevol vanwege de vergezichten over het open land, onder andere op kasteel Doornenburg aan de andere kant van het Pannerdensch Kanaal.


Maatregelen

Waterstandverlaging is gerealiseerd door de hoge delen van de zomerkade bij Kandia te verlagen en het graven van een geïsoleerde strang. Door extensieve jaarrondbegrazing behoudt het gebied een open karakter. Voor het grazers zijn twee hoogwatervrije vluchtplaatsen aangelegd.


Kengetallen

Wat:
Waterveiligheid en natuurontwikkeling
Planning:
Gereed per 1 oktober 2015

Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarde is gestopt

Laatste update: 28-01-2022