tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Contact


Beheer Groene Rivier District-Zuid van Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Retze Talsma
Retze.Talsma@rws.nl
T:  06-52401647

Groene Rivier Pannerden

Project


Karakteristieken

Groene Rivier Pannerden ligt aan de rechteroever van het Pannerdensch Kanaal. Het gebied wordt begrensd door het kanaal, de winterdijk, de Pannerdense Overlaat en het Gemaal Kandia.

In het gebied liggen van west naar oost een oeverzone met enkele kribvakken, een leikade (is deels de oude dijk) en een groot stuk grasland met een tweetal poelen (deels restant oude kanaalloop) en twee bosjes. Plangebied Groene Rivier Pannerden  (klik om te vergroten)

Het hele gebied exclusief de leikade wordt in de huidige omstandigheden bij hoogwater watervoerend. 

De Groene Rivier is de oude loop van het Pannerdensch Kanaal, dat in 1960 iets naar het westen is verlegd. De diepe uiterwaard compenseert sindsdien de Rijnstrangen die tot die tijd via de Spijkse Overlaat bij extreem hoogwater meestroomden.

De Groene Rivier is nu een belangrijke schakel in de waterverdeling over de Rijntakken. De Pannerdense Overlaat, die de zuidelijke grens van het deelgebied markeert, is een belangrijke 'regelknop', die de waterafvoer richting Neder-Rijn en IJssel remt. Vanaf 15 m + NAP bij Lobith stroomt het water vanuit de Lobberdense Waard over de Pannerdense Overlaat en stroomt het door de Groene Rivier mee. Het open cultuurgrasland heeft een lage ecologische waarde.

Landschappelijk gezien is het gebied waardevol vanwege de vergezichten over het open land, onder andere op kasteel Doornenburg aan de andere kant van het Pannerdensch Kanaal.


Maatregelen

Geïsoleerde strang
Waterstandverlaging wordt gerealiseerd door de hoge delen van de zomerkade bij Kandia en het graven van een geïsoleerde strang. De oevers van de strang  krijgen een flauw talud op locaties waar voldoende ruimte beschikbaar is. Tussen de strang en de Galgendaalsedijk is de ruimte beperkt. Daar worden de oevers van de strang steiler. De zomerkade bij Kandia wordt verlaagd tot het huidige laagste punt van de kade (13m+NAP).

Hoogwatervrije vluchtplaatsen (HVP’s)
Het open karakter van het gebied blijft behouden. Dit wordt bereikt met zogenaamde extensieve jaarrondbegrazing. Er worden twee hoogwatervrije vluchtplaatsen aangelegd waar de grazers (koeien en/of paarden) zich bij hoogwater kunnen terugtrekken. Eén in het zuiden van het plangebied direct noordwaarts van de bebouwing bij het veer en één in het noorden bij de dijk bij Kandia.

Woningen
De woningen op de Veerdam bij het Pannerdense Veer, de brug daar naartoe en de hoogspannings- en gasleiding in het noordelijk deel van het projectgebied blijven gehandhaafd.


Kengetallen

  • Totaal oppervlakte van het deelgebied is 111 hectare.
  • Na herinrichting bestaat het deelgebied uit 70 hectare (nieuwe) natuur en 34 hectare (nieuw) water.  Er worden twee hoogwatervrije vluchtplaatsen voor vee gerealiseerd van circa 1 hectare.


Planning

In het voorjaar van 2014 is begonnen met de uitvoering van het werk. De oplevering van dit project was op 1 oktober 2015.