tekengrootte: -+

Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden

Inrichtingsplan 2001 Het oorspronkelijke inrichtingsplan voor de Rijnwaardense Uiterwaarden stamt uit 2001. Dit inrichtingsplan is opgesteld onder de verantwoording van Rijkswaterstaat Oost-Nederland in samenspraak met diverse partijen. Het inrichtingsplan voegt nieuwe natuur toe en verandert deels de bestaande natuur. Er is ruimte voor zowel hoog- als laagdynamische natuur en voor de huidige gebruiksmogelijkheden.

Het ontwerp is gebaseerd op zeven hoofdkeuzes:

  • Combineren van veiligheids- en natuurdoelen.
  • Behoud van hooggewaardeerde natuur.
  • Waar mogelijk behoud van historisch landschap.
  • Halfopen landschap door extensieve begrazing.
  • Ontwikkeling verschillende watertypen.
  • Behoud van bereikbaarheid en bewoning.
  • Mogelijkheden scheppen voor natuurgerichte recreatie.

Het inrichtingsplan uit 2001 is verder uitgewerkt door de initiatiefnemers en heeft op verschillende onderdelen geleidt tot aanpassingen. In april 2012 zijn de definitieve plannen van alle projecten samengevoegd tot een uitvoeringsplankaart .

Voor gedetailleerde informatie kijkt u op de projectenpagina's

op de pagina Documenten en kaarten. Kunt u alle plankaarten bekijken

Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarde is gestopt

Laatste update: 28-01-2022