tekengrootte: -+

Projecten


Rijnwaardense Uiterwaarden

Voor de realisatie van de waterveiligheid, de ontwikkeling van riviernatuur en het vergroten van de recreatiemogelijkheden hebben de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk de uitvoering van de volgende projecten opgepakt:

Plangebied Rijnwaardense Uiterwaarden (klik om te vergroten)

(Klik op de kaart om deze te vergroten)

Groene Rivier Pannerden
Wat: Waterveiligheid en natuurontwikkeling
Planning: Gereed per 1 oktober 2015
Lobberdense Waard
Wat: Waterveiligheid, natuur, recreatie en bouwgrondstofwinning
Planning: Realisatiefase: 2018 – 2024
Gereed: uiterlijk eind 2027
Geitenwaard
Wat: Natuurontwikkeling
Planning: Realisatiefase: 2020 - 2022
Gereed: eind 2022
Oevergeul Bovenrijn
Wat: Waterveiligheid en natuurontwikkeling
Planning: Het project Oevergeul Bovenrijn is gestopt. Rijkswaterstaat heeft als trekker van dit project besloten om de projectdoelstellingen op andere locaties in het rivierengebied te realiseren.
Bijlandse Waard
Wat: Waterveiligheid, natuur, recreatie en bouwgrondstofwinning
Planning: Realisatiefase: 2018 – 2024
Gereed: uiterlijk eind 2027
Regelwerk Pannerden
Wat: Rijkswaterstaat heeft een nieuw regelwerk gebouwd bij Pannerden, vlakbij het splitsingspunt van de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Bij hoogwater verdeelt het regelwerk het water vanuit de Rijn in een vaste verdeling over de beide riviertakken. Een vaste verhouding is belangrijk; te veel water in een van de riviertakken kan tot overstromingen leiden.
Planning: Gereed per 1 juli 2014
Recreatieplas De Bijland
Wat: Waterkwaliteit, recreatief gebruik plas en zandwinning
Planning: Gereed: uiterlijk eind 2028

Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarde is gestopt

Laatste update: 28-01-2022