tekengrootte: -+

Projecten


Rijnwaardense Uiterwaarden

Het plangebied van de Rijnwaardense Uiterwaarden is ruim 1000 hectare groot . Binnen de grenzen van de Rijnwaardense Uiterwaarden zijn vijf verschillende initiatiefnemers verantwoordelijk voor zeven projecten. De volgende projecten dienen gezamenlijk de taakstelling  van 7 cm waterstandsdaling in de rivier bij maatgevend hoog water te behalen. Tevens wordt 500 ha. nieuwe natuur gerealiseerd en worden de mogelijkheden voor recreatie en toegankelijkheid vergroot. 

  • Bijlandse Waard
  • Geitenwaard
  • Groene Rivier Pannerden
  • Lobberdense Waard
  • Oevergeul Boven-Rijn
  • Recreatieplas De Bijland
  • Plangebied Rijnwaardense Uiterwaarden (klik om te vergroten)

    (Klik op de kaart om deze te vergroten)