tekengrootte: -+

Rijnwaardense UiterwaardenPlangebiedGeen beschrijving

Het plangebied van het project Rijnwaardense Uiterwaarden is circa 1015 hectare groot. Het bestaat uit het buitendijks gebied langs het Pannerdensch kanaal (tot het gemaal Kandia) en de Boven-Rijn westelijk van Lobith. Het bestaat uit 590 hectare land en 425 hectare water.

Doelstelling

In het gebied gaan natuurdoelstellingen, veiligheidsdoelstellingen, recreatie en bedrijfsbelangen hand in hand.

Zo moeten ontzandingen, ontkleiing en het graven van geulen samen met het weghalen van obstakels de veiligheid garanderen; tegelijkertijd levert dit kansen op voor natuur en recreatie.

Het toeristisch recreatief aantrekkelijk maken van het gebied is een afgeleide doelstelling van het project.

Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarde is gestopt

Laatste update: 28-01-2022