tekengrootte: -+

Recreatieplas De Bijland


Project

Recreatieplas De Bijland is door het Recreatieschap Achterhoek-Liemers overgedragen aan private partijen. 
De recreatieplas wordt separaat ontwikkeld, vanuit de Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarden zijn er geen nieuwe maatregelen gepland. 

Karakteristieken

De recreatieplas De Bijland ontstond vanaf 1926 toen hier de eerste grootschalige zandwinning van Nederland plaats vond. De plas staat in open verbinding met de rivier. Daardoor kan het Rijnwater de diepe delen van de plas weer opvullen met nieuwe sedimenten.

De plas is ingericht als recreatiegebied voor zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie. Er is een goed geoutilleerde jachthaven, een hoogwatervrije camping Plangebied Recreatieplas De Bijland  (klik om te vergroten) met eigen steigers, en een dagrecreatiestrand aan de oevers.

De grote jachthaven bij de vluchthaven heeft voorzieningen als parkeerterreinen, scheepswerf, opslag, kantine, steigers, vlotten met recreatieverblijven. Vanaf deze plek begint een snelvaarbaan voor speedboten, uniek voor de omgeving. In de uiterste zuidoostelijke punt van het plangebied, achter de jachthaven, liggen landbouwgraslanden.
Kengetallen

  • Totaaloppervlak van het deelgebied is circa 300 hectare.
  • Oppervlakte open water is 220 hectare.