tekengrootte: -+

Bijlandse Waard

Initiatiefnemers

De gronden van het plangebied zijn in eigendom van Bylandt Straatbaksteen.  Op deze gronden rust de actuele ontgrondingsvergunning.

De ontwikkeling en realisatie van het project herinrichting Bijlandse waard is een gezamenlijk initiatief van  Bylandt Straatbaksteen en Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen B.V.

Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarde is gestopt

Laatste update: 28-01-2022